Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

  • Kurumsal Reklam
  • Muhteşem Ajans
  • Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

 

Kurumsal Reklam Danışmanlığı Nedir?

Markalaşma hedefindeki firma, kurum ya da kuruluşların hedef kitlede bilinirliğini artırmak, piyasadaki varlığını duyurmak ve benzer ürün veya hizmetlerle olan rekabet gücünü artırmak için reklam ve pr konusunda uzmanlaşmış reklam ajanslarından alınan hizmetin adıdır. Kısaca; kurumsal reklam danışmanlığı markanın hedef pazardaki algısını yönetmektir.

 

Kurumsal Reklam Danışmanlığı Süreçleri

PR çalışması yapılarak markaya ait ürün veya ürünlerin ihtiyaç analizi belirlenir. Bir markanın yaratılma sürecinde en baştan beri destek veren bir ajansımız, markanın kimliğini oluştururken hedef pazarı da göz önünde bulundurarak çalışmalar yaparız. Piyasa araştırmaları; kurumun içinde bulunduğu pazar durumu, marka bilinirliği, tüketicilerinin firmaya yaklaşımları, satış miktarı, firmanın ürün veya hizmetleriyle ilgili eksikleri v.s. gibi özellikleri ortaya çıkaran bir dizi analiz çalışmalarını kapsamaktadır.

Firma tarafından belirlenen bir yatırım bütçesinin nasıl yönetileceğine konusunda ajanslara büyük iş düşmektedir. Hangi araçların kullanılarak tanıtım faaliyetlerinin yürütüleceğine göre bütçe konusunda danışmanlık yapmak gerekmektedir. Bütçe hesabı ortaya çıktıktan sonra hangi tip reklam tasarımlarının yapılması gerektiği tespit edilmelidir.

Yapılan reklam tasarımlarının her noktasında, yaratıcı fikir, etkileyici slogan, çarpıcı her hangi bir verinin bulunması noktasında da destek vermekteyiz.